Mae’r ddolen hon wedi cael ei thynnu.

Yn anffodus does dim modd cael mynediad at y ddogfen hon erbyn hyn. Cysylltwch â'r person sydd wedi'i rhannu gyda chi.